logoWalentynki to święto, które ma tylu zwolenników, ilu przeciwników. Dla jednych to idealna okazja do wyznania sobie uczuć, dla innych kicz, tandeta. Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów postanowili udowodnić wszystkim, że najlepszy jest kompromis; że o miłości można mówić na wiele pięknych sposobów, sięgając przede wszystkim do poezji i piosenki.

logoW ramach zagospodarowania terenu wokół Sali Wiejskiej w Reńsku wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 19.987,49 zł.

logoUprzejmie informujemy, że 6 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbędzie się "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.1 - Edukacja przedszkolna. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów radców prawnych i adwokatów na rok 2017 świadczących bezpłatną pomoc prawną w powiecie grodziskim.

Harmonogram dyżurów

logoFilia Biblioteczna w Wilkowie Polskim zorganizowała 17 lutego 2017 r. Spotkanie Walentynkowe dla dzieci w wieku 6-8 lat.

logoUprzejmie informujemy, że 19 lutego 2017 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się Inscenizacja Historyczna o tematyce Powstania Wielkopolskiego. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoW piątek 10 lutego 2017 r. w Wilkowie Polskim odbył się koncert ukraińskiego zespołu folklorystycznego "Weseli Galicjanie". Zespól powstał w 1988 roku. Tworzą go zawodowi muzycy, tancerze i śpiewacy na co dzień współpracujący z filharmonia w Tarnopolu.

logoW niedzielę 12 lutego 2017 r. Centrum Kultury i Biblioteka zorganizowały Balik Karnawałowy dla dzieci z gminy Wielichowo. Na balik przyszło 117 przebierańców wraz z opiekunami, którzy bawili się przez dwie godziny z Dobrym Teatrem z Ruchocic.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie wyników kontroli zwolnień lekarskich.

Informacja

logoUprzejmie informujemy, że 27 lutego 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie informacyjne "Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na edukację przedszkolną, żłobki i kluby dziecięce". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader o naborze wniosków na dofinansowanie

Informacja

logoW dniu 5 lutego 2017 r. w Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW "Karaś" Wielichowo, na którym podsumowano działalność Koła w 2016 r. oraz wybrano władze statutowe na kadencję 2017-2020.

logoUprzejmie informujemy, że 21 lutego 2017 r. o godzinie 19:00 w Centrum Kultury w Wielichowie rozpoczynają się zajęcia "Zumba Aerobik 50+". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoUprzejmie informujemy, że 26 lutego 2017 r. w Wielichowie odbędzie się "Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Rozpoczęcie o godzinie 12:00 - sala gimnastyczna w Wielichowie. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoUprzejmie informujemy, że 22 lutego 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - przegląd możliwości na rok 2017". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoW piątek 3 lutego 2017 r. o godz. 17:00 w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się zebranie sprawozdawcze drużyny piłkarskiej LKP Pieczarka Wielichowo. Na zebraniu obecna była Pani Burmistrz Honorata Kozłowska, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele jednostek samorządowych, sponsorzy oraz zawodnicy.

logo Burmistrz Wielichowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. Szczegóły ogłoszenia określa Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 7 lutego 2017 r.

logo Burmistrz Wielichowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Szczegóły ogłoszenia określa Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 7 lutego 2017 r.

logo Burmistrz Wielichowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 r. Szczegóły ogłoszenia określa Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 7 lutego 2017 r.

logo Gmina Wielichowo otrzymała pozytywna ocenę wniosku na opracowanie programu rewitalizacji w ramach konkursu dotacji dla gmin organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

logoSerdecznie zapraszamy na bezpłatną mammografię, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. przy Ośrodku Zdrowia w Wielichowie od godz. 14:00.

Plakat informacyjny

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie nowych legitymacji emeryta-rencisty, dostosowanych do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących.

Informacja

logoUprzejmie informujemy, że w przytulisku w Wielichowie czekają psy do adopcji. Osoby chcące przygarnąć psa prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wielichowie przy ul. Rynek 10, pok. 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (tel. 614433921).

Plakat informacyjny

logoUprzejmie informujemy, że 12 lutego 2017 r. o godz. 15:00 na Sali gimnastycznej w Wielichowie odbędzie się Balik Karnawałowy dla dzieci do lat 10. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoUprzejmie informujemy, że 19 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w Śniatach odbędzie się Uroczystość inauguracji Roku Franciszka Ratajczaka. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny