www.wielichowo.pl
25.04.2015.
wielichowo
Aktualności
oferta
Wieści Wielichowskie
Dzielnicowi

Kalendarium

1763r. - Właścicelka Proch została Teresa z Malczewskich.

Online

Szkoła z patronem

logo

W piątek 8 czerwca odbyła się w Wielichowie uroczystość nadania imienia Polskich Noblistów zespołowi szkół.

Tę bardzo ważną nie tylko dla społeczności szkolnej uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele parafialnym przez ks. kanonika prof. dr hab. Jana Szpeta. Podczas nabożeństwa został poświęcony sztandar szkolny. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku gimnazjum gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokonali Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska oraz burmistrz Wielichowa Adam Łaniecki.

Podczas akademii, która odbyła się w sali gimnastycznej nastąpiło przekazanie całej szkolnej społeczności sztandaru i uroczyste ślubowania. Głos zabrali m.in. poseł Wojciech Ziemniak, oraz radny Sejmiku Przemysław Smulski. W tym dniu wszyscy mogli po raz pierwszy usłyszeć oficjalny hymn szkolny. Na zakończenie zaprezentowano program artystyczny, w którym główne role należało do polskich noblistów. W scenografii dostosowanej do rangi wydarzenia można było wysłuchać monologów tych, którzy od tego dnia patronują wielichowskiej szkole.


Jak to się zaczęło....

Dziś, w specjalnym numerze LUZAKA, poświęconym w całości nadaniu naszej szkole imienia Polskich Noblistów, chcielibyśmy krótko przypomnieć jak przebiegały przygotowania do tego niezwykle ważnego wydarzenia.

Kandydatów na patronów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie wskazywali: nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, wypełniając - w listopadzie 2005r. - ankiety. Okazało się, że najczęściej pojawiającymi się propozycjami były: Zdzisław Krzyszkowiak - olimpijczyk o wielichowskich korzeniach, Ojciec Święty Jan Paweł II oraz Polscy Nobliści. Z wynikami ankiet zapoznali się - w trakcie jednego z posiedzeń - członkowie Rady Pedagogicznej. Nauczycielska dyskusja zaowocowała podjęciem uchwały. Rada zdecydowała, iż pozostać należy przy dwóch propozycjach: Zdzisława Krzyszkowiaka oraz Polskich Noblistów. Pomysł nadania szkole imienia Jana Pawła II został odrzucony, ponieważ w samym powiecie grodziskim istnieją już dwie placówki - w Kamieńcu i Ptaszkowie - których jest on patronem. Na przełomie kwietnia i maja 2006r. w Zespole przeprowadzono głosowanie - z udziałem nauczycieli, uczniów oraz rodziców - w trakcie którego wybrana została ostateczna propozycja. Głosujący uznali, iż patronami Zespołu zostać powinni Polscy Nobliści. Decyzja ta zatwierdzona została na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, której członkowie podjęli stosowną uchwałę. Następnym krokiem było zasięgnięcie opinii samorządu gminnego. 1 czerwca 2006r., pan dyrektor Janusz Gidaszewski, w imieniu całej społeczności szkolnej, skierował na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wielichowie wniosek o nadanie Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielichowie imienia Polskich Noblistów. Już 21 czerwca radni przyjęli w tej sprawie uchwałę, która stanowiła ostatni etap procedury prowadzącej do wyboru patrona.

Od tego momentu przygotowania ruszyły pełną parą. Rady Rodziców - szkoły podstawowej i gimnazjum - ufundowały sztandar, który będzie odtąd jednym z symboli Zespołu Szkół imienia Polskich Noblistów w Wielichowie. Skład pocztu sztandarowego tworzą: Damian Kulus i Monika Smolarek, uczniowie gimnazjum, a także Daria Nadobnik, uczennica szkoły podstawowej.

Pamiątkowa tablica, poświęcona patronom, zakupiona została przez samorząd gminny, fundatorem gabloty, w której przechowywany będzie sztandar, jest pan Tadeusz Fórmanowicz.

Autorem projektu kącika pamięci poświęconego noblistom, a zarazem jego wykonawcą jest artysta plastyk - pan Piotr Łukaszewski.

W trakcie jednego z posiedzeń rad pedagogicznych Zespołu wyłonione zostały tak zwane zespoły zadaniowe. Ich trzon stanowiła grupa, w skład której weszli: pan dyrektor Janusz Gidaszewski, wicedyrektorzy - pani Bogumiła Andrzejewska i pan Janusz Kalemba, a także: panie Hanna Kapska, Emilia Michalska, Małgorzata Bagrowska, Agnieszka Franek i pan Damian Popiołkiewicz. Ceremoniał szkolny przygotowała pani Małgorzata Bagrowska, autorami Hymnu Zespołu Szkół imienia Polskich Noblistów są natomiast: pani Agnieszka Franek (tekst) i pan Damian Popiołkiewicz (muzyka). Logo szkoły zaprojektowane zostało przez pana Sławomira Grafa.

Za przygotowanie części artystycznej uroczystości nadania imienia odpowiedzialni byli: panie Emilia Michalska, Małgorzata Bagrowska, Agnieszka Franek oraz pan Damian Popiołkiewicz. Zadanie przygotowania dekoracji sali gimnastycznej powierzono paniom: Hannie Kapskiej, która jest także autorką projektu zaproszeń oraz Genowefie Lajsner.

Drugi semestr roku szkolnego obfitował w projekty edukacyjne poświęcone patronom szkoły. Koordynatorem działań, zmierzających do przygotowania wystaw pokonkursowych, została pani Bernadeta Kaczmarek, współpracowały z nią panie:

- Zofia Kucharczak, Aleksandra Krawczyk (klasy I-III szkoły podstawowej);

- Joanna Wróbel, Krystyna Menes (klasy IV-VI szkoły podstawowej);

- Ilona Giernaś, Alicja Kalemba (klasy I-III gimnazjum).

Wystawy dzieł Polskich Noblistów przygotowały panie: Irena Idasiak, Anna Zięba oraz Irena Jagodzik-Nijaka.

Przygotowanie bankietu, który odbędzie się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nadania szkole imienia, powierzono paniom: Danucie Nijakiej, Małgorzacie Kozłowskiej, Krystynie Konieczek, Grażynie Krupce oraz Iwonie Łabińskiej.

W skład pocztu sztandarowego wchodzą przedstawiciele uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum: Monika Smolarek, Daria Nadobnik oraz Damian Kulus, a także rodzice: panie Mirosława Gabryel i Monika Drgas oraz pan Jarosław Nadobnik.

Przygotowania były długie, ale owocne - od dziś należymy do społeczności Zespołu Szkół imienia Polskich Noblistów w Wielichowie i szczycić się możemy się tym, że nasza szkoła ma swoje symbole, które towarzyszyć nam będą przy wielu okazjach i uroczystościach - sztandar oraz hymn.

Agnieszak Franek, nauczyciel Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów W Wielichowie

 

Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiekszyc

 
© 2006 Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie, ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo, tel. 0614433001, fax 0614433082
email: urzad@wielichowo.pl
W3C XHTML 1.0 W3C CSS