logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia hydrologicznego nr 15 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 22 czerwca 2017 r.

logoW środę 22 czerwca 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Wielichowie Burmistrz Honorata Kozłowska oraz zastępca Burmistrza Ewa Kasperska spotkały się z uczniami, którzy w minionym roku szkolnym zdobyli zaszczytne miejsca w konkursach i olimpiadach o charakterze ponadlokalnym w różnych dziedzinach.

logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 28 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 22 czerwca 2017 r.

logoW dniu 21 czerwca 2017 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową na odcinku ul. Lipowej (od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej) w miejscowości Wielichowo. Prace rozpoczęły się 21 marca 2017 r.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem do rolników i dzieci, w którym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

List Prezesa KRUS

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą wysyłki blisko 19 mln "Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego".

Informacja

logoObchody świętojańskie zwane "Sobótką" lub "Kupalnocką", należą do jednych z najciekawszych i najstarszych obrzędów. Zgodnie z tradycją celebrowane są w najkrótszą noc w roku, tj. z 23 na 24 czerwca.

logoW miejscowości Wielichowo na ul. Łąkowej wykonywana jest przebudowa chodnika na odcinku drogi od działki nr 523 prawa strona do ul. Lipowej. Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.

logoW poniedziałkowe popołudnie, 12 czerwca 2017 roku, w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

logoWe wtorek, 13 czerwca 2017 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim wzięli udział w ostatnim z 8 koncertów "W Krainie Pani Muzyki", które zamówione zostały przez Radę Rodziców w Lubuskim Biurze Koncertowym.

logoW niedzielę, 18 czerwca 2017 r., w Wielichowie, w ogródku parafialnym odbył się, festyn rodzinny zorganizowany przez parafialne koło Caritas.

logoUprzejmie informujemy, że 4 lipca 2017 r. w Centrum Kultury w Wielichowie odbędzie się dyżur (Mobilny Punkt Informacyjny) organizowany przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoFilię Biblioteczną w Wilkowie Polskim 20 czerwca 2017 r. po raz ostatni w roku szkolnym 2016-2017 odwiedzili uczniowie kl. 0 wraz z wychowawczynią. Dzieci podziękowały za całoroczny cykl spotkań i przyniosły własnoręcznie zrobione serce ze swoimi imionami.

logoUprzejmie informujemy, że 5 lipca 2017 r. w Punktcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie informacyjne "Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach - zasady ubiegania się o wsparcie w ramach WRPO 2014-2020". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoOd 19 czerwca 2017 r. trwa III etap remontu w Centrum Kultury w Wielichowie.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem akcji letniej przygotowanym przez Centrum Kultury w Wielichowie.

Program akcji letniej

logoW środę 14 czerwca 2017 r. podczas Sesji Rady Miejskiej Wielichowa radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Wielichowa Honoracie Kozłowskiej absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 27 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 16 czerwca 2017 r.

logo31 maja 2017 r. w Szkole Filialnej w Śniatach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas drugich i trzecich edukacji wczesnoszkolnej. Zaproszenie przyjęły szkoły z Wielichowa, Wilkowa Polskiego i Łubnicy.

logoW środę 14 czerwca 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, w barwnych strojach postaci z książek wzięli udział w przemarszu ulicami Wielichowa.

logoTakie hasło przyświecało integracyjnej imprezie, która odbyła się 10 czerwca 2017 r. w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim. Organizatorem spotkania było miejscowe Koło Gospodyń.

logo Informujemy, że w związku ze zmianą nazw ulic, mieszkańcy ulicy Farnej w Wielichowie oraz ulicy Krótkiej w Zieminie muszą złożyć stosowne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje składa się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie, ul. Rynek 10a.

logoW sobotę 10 czerwca 2017 r. odbył się coroczny "Piknik Rodzinny" zorganizowany przez Przedszkole "Świat Bajek" w Wielichowie. Rodzice wraz z dziećmi tłumnie przybyli przygotowani w koce, kosze piknikowe oraz dobry humor.

logoUprzejmie informujemy, że we wtorek, 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie będzie pełnił dyżur ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie związanym z założeniem własnej działalności.

Informacja

logo Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim ogłosił ofertę pracy dla osoby bezrobotnej na staż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie, na stanowisko pracownika administracyjnego ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.