logoW dniu 5 lipca 2017 r. firma "Prais Poznań" wykonała przegląd i konserwację mechanizmu zegara na wieży w Centrum Kultury w Wielichowie. Przypomnijmy, że ta sama firma w roku 2003 dokonała demontażu starego zegara, z którego została tylko tarcza i wskazówki, co umożliwiło odtworzenie starego wzornictwa.

Firma zamontowała nowy zegar z napędem elektrycznym, który automatycznie przestawia się na czas letni i zimowy sterowany drogą radiową z idealną dokładnością czasową, a dodatkowo wygrywa melodyjne kuranty.