logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" dotyczącą zasad odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu gminy Wielichowo.

Informacja

logoUprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w Galerii Magiel w Wielichowie odbędzie się wernisaż wystawy prac Wojciecha Tężyckiego. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane realizacje autora z zakresu ceramiki użytkowej, obiektu i instalacji dźwiękowej.

logo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie na podstawie §1 ust. 2 pkt. 4 Uchwały Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2017 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych i patologicznych.

logoUprzejmie informujemy, że 2 kwietnia 2017 r. w sali gimnastycznej w Wielichowie, ul. Kościelna 7a odbędzię się spotkanie z tradycją "Barwy Wielkanocy w gminie Wielichowo". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoUprzejmie informujemy, że 8 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoUprzejmie informujemy, że 12 kwietnia 2017 r. w Punktcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie "Fundusze Europejskie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoAgata Frąckowiak zdobyła Grand Prix na 22 Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Wesołe Nutki" Garby 2017, który odbył się 26 marca 2017 r.

logoW miniony piątek, 24 marca 2017 r., odbyły się dwie niezwykle ważne dla całej społeczności Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie uroczystości. Podczas znanych w całej Polsce Targów Edukacyjnych w Poznaniu sześcioro uczniów tej placówki zostało wyróżnionych w dwóch konkurencjach.

logoW dniu 21 marca 2017 r. dzieci z przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie wzięły udział w obrzędzie pożegnania zimy i powitania wiosny. Podczas marszu ulicami Wielichowa maluchy nawoływały "Żegnaj zimo, witaj wiosno".

logo17 marca 2017 r. Pani Wiesława Papierz-Rogozińska przygotowała zajęcia otwarte dla rodziców dzieci 4,5 letnich "Czekamy na wiosnę".

logo16 marca 2017 r. Pani Alicja Graf zorganizowała zajęcia otwarte dla rodziców dzieci 6 letnich. Całe spotkanie poświęcone było zabawami z literami.

logoW dniu 21 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie została podpisana umowa z wykonawcą Konsorcjum w składzie INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o. Sp.k. i INFRAKOM Sp. z o. o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi: ul. Lipowej (od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej) w m. Wielichowo".

logo24 marca 2017 roku w filii bibliotecznej w Wilkowie Polskim odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci wieku 9-10 lat pt: Pisanka Wielkanocna.

logoTrwają wiosenne prace pielęgnacyjne i nowe nasadzenia na terenie Wielichowa oraz Łubnicy i Wilkowa Polskiego. W związku z powyższym prosimy o uszanowanie prac by mogły one cieszyć oko przez długi czas.

logo Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XXII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 29 marca 2017 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16.

 

 

 

logoW związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), zobowiązującej jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, do zmiany obowiązujących nazw m. in. ulic, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagują taki ustrój w inny sposób, Burmistrz Wielichowa przedstawiła w formie wysłanych ankiet konsultacyjnych propozycje nowych nazw ulic mieszkańcom ulicy Generała Karola Świerczewskiego w miejscowości Wielichowo i ul. Marcelego Nowotki w miejscowości Ziemin.

logoW niedzielę 20 marca 2017 r. z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej Wilkowo Polskie odbyła się akcja zbiórki krwi.

logoUprzejmie informujemy, że 5 kwietnia 2017 r. w Punktcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie "Usługi rozwojowe dla MŚP, czyli jak wyszkolić pracownika dzięki Funduszom Europejskim". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoW dniu 15 marca 2017 roku w Prochach odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Prochy.

logoW czwartek 9 marca 2017 r. mieszkanki Proch wzięły udział w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego "Aktywnie i zdrowo" dofinansowanego z budżetu Gminy Wielichowo.

logoUprzejmie informujemy, że 8 kwietnia 2017 r. w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim, odbędzie się X Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej
"Wesoła Nutka". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczącą bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin.

Informacja

logoBurmistrz Wielichowa, Zespół Szkół im. Polskich Noblistów oraz Przedszkole "Świat Bajek" w Wielichowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursach plastycznych związanych z Wielkanocą.

logo"Moja przyjaciółka książka" - pod takim hasłem 17 marca 2017 r. w filii bibliotecznej Wilkowie Polskim odbyło się tradycyjne piątkowe głośne czytanie.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją o możliwości wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne w 2017 roku dla dzieci rodziców ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacja